EXPOSICIÓN PREMIOS COAVN 2013

2013
EXPOSICIÓN
Comisariado, diseño expositivo e imagen gráfica
Promotor: Delegación de Navarra del C.O.A.V.N.
En colaboración con Edurne Ramírez (Arqthema)

_

coavn_41
coavn_55
coavn_65
coavn_44
coavn_32
coavn_21